Zdravljenje s presajanjem organov in tkiv je po svetu vedno bolj uveljavljena metoda zdravljenja najhujših bolezni. Prva presaditev ledvice živega darovalca je bila v Sloveniji izpeljana 1970, leta 1986 pa prva presaditev ledvice umrlega darovalca. Leta 1989 so v Sloveniji prvič presadili kostni mozeg, 1990 srce, 1995 jetra in 2003 pljuča.

 

Opredelitev za darovanje organov in tkiv je najvišja oblika etične zavesti posameznika in najvišja oblika solidarnosti s sočlovekom. Z opredelitvijo za darovanje v času življenja lahko posameznik postane darovalec organov in tkiv po smrti. 

 

Z darovanjem in presaditvijo organa ali tkiva pomagamo bolniku ohraniti življenje ali pa mu zagotovimo, da bo njegovo življenje bolj kakovostno. 

 

 

Katere organe in tkiva presajamo v Sloveniji  

 

V Sloveniji presajamo srce, ledvico, jetra, pljuča in tkiva, kot so kostni mozeg, roženica, kosti, koža. 

 

Kdo lahko postane darovalec po svoji smrti

 

Darovalec lahko postane vsakdo, ki ni nosilec bakterijske ali virusne okužbe in nima malignega obolenja, ki bi se lahko preneslo na prejemnika. Za darovanje organov in tkiv po svoji smrti se lahko odloči tudi mladoletna oseba po dopolnjenem 15. letu starosti. 

 

Ali je potreba po darovanju organov in tkiv velika?

 

Potrebe po organih in tkivih so tako v svetu kot pri nas velike. Število čakajočih na organ ali tkivo je povsod večje kot število pridobljenih organov oz. tkiv.

 

Ali je starost omejitev za posmrtno darovanje organov in tkiv?

 

Zakon dovoljuje vpis opredelitve pri osebah, starejših od 15 let, starostne omejitve navzgor pa ni. Pri večini organov/tkiv gre predvsem za njihovo biološko ohranjenost, ne pa za starost darovalca.

 

Kako lahko za časa življenja svojo opredelitev za darovanje organov/tkiv po smrti zapišemo na kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ)?

 

Na enem od pooblaščenih mest izpolnimo "Pristopno izjavo" v dvojniku. Pooblaščena oseba preveri identiteto in overovi Pristopno izjavo. En izvod izjave priporočeno pošlje v Slovenija-transplant, drugi izvod vrne opredeljeni osebi. V Slovenija-transplantu podatke o opredelitvi vpišejo v informacijski sistem ZZZS, pisni izvod izjave arhivirajo. Ob prvem potrjevanju KZZ na samopostrežnem terminalu se podatek nevidno zapiše na kartico. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane neviden. Šele po smrti ga lahko odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski koordinator s svojo posebno, t. im. "profesionalno kartico" 

 

 

KJE LAHKO SVOJO OPREDELITEV ZA DAROVANJE ORGANOV/TKIV PO SMRTI ZAPIŠEMO NA KZZ?

 

Pooblaščena mesta v določenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter na določenih mestih Rdečega križa in Karitasa so objavljena na samopostrežnem terminalu ZZZS.

 

Na podlagi dogovora in navodil med RKS in Zavodom R Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija- Transplant, zbira pisne izjave darovalcev o opredelitvi za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve, Območno združenje Maribor, Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor, vsak delovnik od 10.00 do 14.00 ure, v petek do 12.00 ure (tel.št. 02 23 440 02).

 

 

Ali si lahko premislim?

 

Darovalec ima vso moralno pravico, da svojo prvotno odločitev za posmrtno darovanje organov in tkiv prekliče. "Odstopno izjavo" izpolnimo in podpišemo na enem od pooblaščenih mest na enak način in pod enakimi pogoji kot smo podpisali "Pristopno izjavo".

INFORMACIJE

 

Tatjana Žižek

Tel.: 02 234 40 02

Faks: 02 234 40 07

razpisi@rkmb-drustvo.si