Kontaktne informacije
RKS – Območno združenje Maribor
Ulica pariške komune 13
SI - Maribor
Tel.: (02) 23 440 00
Fax: (02) 23 440 07
email: info@rkmb-drustvo.si

LETOVANJE OTROK V PUNATU

V letu 2018 načrtujemo letovanje otrok v sledečih izmenah:
1. izmena: 02. 07. – 12. 07. 2018 (PREDŠOLSKI OTROCI)
2. izmena: 12. 07. – 22. 07. 2018 (ŠOLSKI OTROCI)
3. izmena: 22. 07. – 01. 08. 2018 (ŠOLSKI OTROCI)
4. izmena: 01. 08. – 11. 08. 2018 (ŠOLSKI OTROCI)
5. izmena: 11. 08. – 21. 08. 2018 (ŠOLSKI OTROCI)
6. izmena: 21. 08. – 31. 08. 2018 (OTROCI S POSEBNIMI POTREBMI)

Punat leži na največjem jadranskem, pa tudi na najbolj zelenem otoku, na južni strani Krka in samo 302 km odaljen od Maribora. Podnebje tukaj je blago, poleti ne prevroče, pozimi ne prehladno. To omogoča bujno rast in s kisikom polno ozračje. Noči so prijetno tople, nikoli prevroče, dnevi tudi sredi sezone topli. Blag vetrič iz različnih smeri dodatno izboljšuje boljše življenjske pogoje. Zračna vlaga je kot na vseh otokih visoka. Vse te klimatske lastnosti Krka, predvsem pa Punata na njegovi južni strani, izborno delujejo na človeka, zdravemu krepijo zdravje, bolnemu pomagajo hitreje ozdraveti. To seveda pomeni, da bodo otroci, ki letujejo v Punatu, prišli domov bolj zdravi, predvsem pa bo odpornost proti boleznim pri njih bistveno boljša, kot pred letovanjem.

Pri bolnih otrocih pa pomeni takšno letovanje izboljšanje zdravstvenega stanja, saj zdrav in okrepljen imunski sistem pomeni tudi uspešnejšo obrambo proti boleznim. Bivanje v Punatu je posebej primerno za otroke s kroničnimi obolenji dihal, astmo, okvarami lokomotornega aparata, raznimi alergičnimi obolenji kože in drugo.

RKS - Območno združenje Maribor izvaja zdravstveno letovanje otrok na morju v Punatu na otoku Krku (Republika Hrvaška) že od leta 1955 dalje. V Punatu imamo svoj Mladinsko počitniški dom Frankopan Punat, zaradi spoštovanja zakonodaje v RH smo ustanovili svojo družbo »Omladinsko odmaralište Punat d.o.o.«, ki izvaja zdravstveno in socialno letovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na morju.

MPD Frankopan Punat je letovišče z 440 ležišči v treh sodobno urejenih paviljonih, zdravilišče z ambulanto, bolniškimi sobami in lekarno potrebnih zdravil, lastna plaža z urejenimi sanitarnimi prostori in tuši za vodo in še več... 

 

MPD FRANKOPAN PUNAT

V posamezne izmene so vključeni otroci od 5. do 17. leta starosti in sicer:

- otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih dispanzerjev
- otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih socialnih razmer v družini in jih predlagajo socialne službe v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije Rdečega križa
- otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši ali druge ustanove.

V času VI. Izmene nudimo možnost letovanja šolam s posebnim vzgojnim programom, organizacijam in društvom, ki skrbijo za zdravljenje svojih članov, organizatorjem izletov, strokovnih ekskurzij,…

Za 24-urno zdravstveno varstvo otrok na letovanju skrbi zdravstvena ekipa, ki je prisotna v vsaki izmeni (zdravnik pediater, dve medicinski sestri in dva pomočnika zdravstvene ekipe).

Za izvedbo različnih aktivnosti ter predvsem za varnost in dobro počutje otrok na letovanju pa poskrbijo prostovoljci-vzgojitelji skupine otrok in spremljajoče pedagoško vodstvo (pedagoški vodja in njegov pomočnik, plavalni in športni učitelj in njegov pomočnik, rezervni vzgojitelji).

V želji ponuditi otrokom najboljše, izvajamo veliko interesnih dejavnosti z namenom popestritve bivanja na letovanju:

  • Kaj znamo (petje, plesi, deklamacije, skeči)
  • Kaj zmoremo (športne aktivnosti, igre za spretnost in razvedrila s telovadnimi rekviziti)
  • Ples v pižamah
  • Likovne delavnice z različnimi tehnikami (razstava izdelkov, okrasitev jedilnice in skupnih prostorov)
  • Ustvarjalne delavnice (oblikovanje iz gline, papirja, školjk, kamnov...)
  • Organizacija Iger brez meja
  • Pravljični krožek
  • Izleti z ladijo v Krk, Košljun...
Morda tudi vas veseli delo z otroci!? Bi radi v prijetnem okolju, na svežem zraku ob čisti morski vodi storili nekaj dobrega za naše najmlajše?
Pridružite se približno 200 prostovoljcem – vzgojiteljem otrok in tudi vi s svojim delom prispevajte k temu, da bodo otroci preživeli 10 nepozabnih dni na morju v MPD Punat na otoku Krku. Vaš trud bo na koncu, ob veselih obrazih otrok, zagotovo poplačan.

 

VABIMO VSE ZAINTERESIRANE PROSTOVOLJCE/PROSTOVOLJKE, DA SE PRIJAVIJO NA PROSTOVOLJNO DELO VZGOJITELJA/VZGOJITELJICE NA LETOVANJU OTROK V LETU 2018!

 

Preden izpolnite prijavnico preberite vse o postopku prijave, pogojih in izboru prostovoljcev na povezavi: Vabilo na prostovoljno delo na letovanju otrok v MPD Punat 2018

 

Prijave za prostovoljno delo so na povezavi:

·   Prijavnica za vzgojitelja/vzgojiteljico na letovanju otrok v MPD Punat 2018

·   Prijavnica za športno-rekreativnega vzgojitelja/vzgojiteljico na letovanju otrok v MPD Punat 2018

 

Za 3., 4. In 5. izmeno prijave za prostovoljno delo vzgojitelja skupine otrok na letovanju ŠE SPREJEMAMO!
Prav tako vas vabimo še k prijavi za prostovoljca – spremljevalca otrok s posebnimi potrebami v 6. izmeni!

Novincem priporočamo, da se prijavite prej, zaradi usposabljanja, ki ga je potrebno opraviti pred izborom vzgojiteljev.

Usposabljanje novincev bo potekalo v dveh delih. Za opravljeno usposabljanje se šteje le, če se udeležite obeh delov usposabljanja. Za leto 2018 imamo pripravljene štiri termine:

Termini za

1. del usposabljanj

 

Termini za

2. del usposabljanj

petek, 04. maj

sobota, 05. maj

petek, 18. maj

sobota, 19. maj

petek, 01. junij

sobota, 02. junij

petek, 15. junij

sobota, 16. junij

Zaradi omejenega števila prostora na usposabljanjih bo novincem omogočena prijava na izbran termin usposabljanja (več preberite v Vabilu na prostovoljno delo).


PRIJAVE OTROK
na letovanje v Mladinsko počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku!

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2018
Letovanje sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če osebni zdravnik napoti otroka na zdravstveno letovanje (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka).
Letovanje je lahko sofinancirano tudi s strani občine. Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Za uveljavljanje sofinanciranja je ob prijavi potrebno predložiti dokumentacijo, ki jo zahteva posamezna občina.

V MPD Punat letujejo otroci iz različnih krajev Slovenije. Zato prijave otrok starši urejajo glede na občino stalnega bivališča otroka v različnih Območni združenjih RKS.

V RKS-OZ Maribor  
vpisujemo otroke iz občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.
Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite:

V RKS-OZ Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, tel.št.: 02/720-72-72;
vpisujejo otroke iz občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah.

V RKS-OZ Ormož, Ptujska 8/F, 2270 Ormož, tel.št.: 02/741-70-50;
vpisujejo otroke iz občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

V RKS-OZ Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj, tel.št.: 02/749-40-40;
vpisujejo otroke iz občin: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Ptuj.

V RKS-OZ Slovenska Bistrica, Partizanska 21, 2310 Slov. Bistrica,
tel.št.: 02/805-01-60
vpisujejo otroke iz občin: Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica.

V RKS-OZ Mežiške doline, Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem,
tel.št.: 02/875-00-70
vpisujejo otroke iz občin: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem.

V RKS-OZ Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
tel.št.: 02/877-00-20, int.:4020
vpisujejo otroke iz občine Dravograd.

V RKS-OZ Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel.št.: 02/887-30-52
vpisujejo otroke iz občin: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

V RKS-OZ Litija, Trg na stavbah 1, 1270 Litija,
tel.št.: 02/896-37-30
vpisujejo otroke iz občin: Litija in Šmartno pri Litiji.


Za informacije o vpisu za otroke iz ostalih občin, ki niso bile navedene zgoraj, se obrnite na RKS-OZ Maribor!

HIŠNI RED MPDF PUNAT

 

Dodatne informacije lahko dobite:
Tel.: 02 234 40 06
Uradne ure RKS-OZ Maribor;
Ulica Pariške komune 13, Maribor, referat za letovanje otrok:
PONEDELJEK: od 9.00 do 13.00
SREDA: od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 16.00
PETEK: od 8.00 do 12.00

 

(c) Območno združenje rdečega križa Maribor. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com, 2007