Kontaktne informacije
RKS – Območno združenje Maribor
Ulica pariške komune 13
SI - Maribor
Tel.: (02) 23 440 00
Fax: (02) 23 440 07
email: info@rkmb-drustvo.si

PRVA POMOČ

Rdeči križ Slovenije je razvijal koncept in strategijo prve pomoči, ki se v Sloveniji izvaja na vseh področjih.
Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s preprostimi pripomočki in improvizacijo, vštevši improvizirani transport, ki traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči.

Prva pomoč je dolžnost vsakega občana oziroma vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči.
Nikakršna požrtvovalnost in človeška toplina ne moreta nadomestiti pomanjkanje znanja. Poškodovanec ali nenadno obolela oseba potrebuje strokovno pomoč ob pravem času, ki traja tako dolgo, dokler je potrebno. Odstopanje od zahtev lahko škoduje zdravju poškodovanca ali nenadno obolelega. Veliko ljudi se v nezgodi znajde na razpotju med odločitvijo, ali bi poškodovancu nudil prvo pomoč ali bi se umaknil in prepustil prizorišče drugemu. Na take dogodke je potrebno biti pripravljen že prej – priskočiti na pomoč mora biti refleks – to pa lahko opravijo samo usposobljeni ljudje za prvo pomoč!

V RKS  - OZ MARIBOR IZVAJAMO NASLEDNJE PROGRAME PP:
1. program za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil
2. program za 70 urni tečaj za bolničarje
3. 8 urni program za delovne organizacije
4. predavanja in praktični prikaz nudenja prve pomoči po dogovoru

1. PROGRAMI IZ PRVE POMOČI ZA KANDIDATE ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IZVAJAMO:

- V Ulici pariške komune 13, Maribor 
      -
po predhodni telefonski prijavi na tel. št. 02/234 40 05  v času uradnih ur
      - tečeji potekajo v  ponedeljek in torek od 16.00 do 19.00 ure
      - izpit iz PP izvajamo prvi ponedeljek po tečaju

- v prostorih nekaterih srednjih šol (po dogovoru)
- po predhodnem dogovoru v prostorih nekaterih avtošol,

10 URNI PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Cilj programa je usposobiti kandidate za voznike motornih vozil za nudenje prve pomoči in jim posredovati temeljna znanja ter veščine (oskrba poškodb, temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, ravnanja ob poškodbi hrbtenice…)

 

·         Informacija o izvedbi usposabljanja

 

IZDAJA DUPLIKATA POTRDILA ZA VMV

·         Informacija za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu iz PP za VMV

·         Vloga za izdajo dvojnika

 

 

2.

70 URNI TEČAJI ZA BOLNIČARJE

Program je namenjen članom ekip za prvo pomoč, ki se po Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo v družbah, zavodih, šolah in drugih javnih zavodih in občinah za opravljanje nalog prve pomoči.

 

·         Informacija o izvedbi usposabljanja

·         Naročilnica in prijava

 

 

3.

8 URNI TEČAJ IN IZPIT Z PRVE POMOČI ZA ZAPOSLENE V ORGANIZACIJAH, ZAVODIH, USTANOVAH


Cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje nalog nudenja prve pomoči na delovnem mestu.
 

·         Informacija o izvajanju usposabljanja

·         Naročilnica

·         Prijava

 

Cenik tečajev in izpitov prve pomoči od 1. 2. 2014

Št.

Program prve pomoči za

Cena skupaj

Tečaj

Izpit

22% DDV

1.

bodoče voznike motornih vozil

84,36

23,54

55,64

5,18

2.

8 urni program za DO

87,50

25,00

57,00

5.50

3.

70 urni za bolničarje

313,83

176,55

98,44

38,84

4.

nega bolnika na domu

120,00

33,00

79,74

7,26

5.

3 urni tečaj o upor. defibrilatorja

27,41

22,47

 

4,94

6.

izdaja duplikata potrdila

26,11

  

4,71

7.

prispevek za izposojo knjig

3,00

   


4.

PREDAVANJA IN PRAKTIČNI PRIKAZI NUDENJA PRVE POMOČI PO DOGOVORU

(predavanja za osnovne in srednje šole na teme):

ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA SREDNJE ŠOLE

- ZAČETEK IN RAZVOJ RK

- TEMELJNA NAČELA RK

- DEJAVNOSTI RK

- ŽENEVSKE KONVENCIJE

- OSNOVE PRVE POMOČI

- MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO

- POSTOPKI OŽIVLJANJA

- PROBLEMATIKA ZASVOJENOSTI MLADIH

  (droge, alkohol, kajenje)

- AIDS

- PREPREČEVANJE IN UKREPI PRI BORELIOZI

- VSEBINE PO ZAHTEVI NAROČNIKA...

CENA ZA PREDAVANJE:

1 ŠOLSKA URA 50,00 EUR

2 ŠOLSKI URI 85,00 EURStrokovna služba RKS - OZ Maribor, Ulica pariške komune 13
telefon: 02/ 234 40 05,

fax: 234 40 07,
e-mail: zdravstvo@rkmb-drustvo.si

 

 

(c) Območno združenje rdečega križa Maribor. Izdelava spletnih strani Oblikovanje.com, 2007