5.6.2019

25. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – Območno združenje Maribor in Mestno občino Maribor, organizira 25. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo v soboto, dne 8.6.2019, s pričetkom ob 8:00 uri, na različnih lokacijah v centru mesta Maribor. Preverjanje bo izvedeno na podlagi predpostavke delovanja ekipe prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Vzhodno štajerski regiji. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala tako, da bo nudila prvo pomoč poškodovanim na realistično prikazanih situacijah in poškodbah ponesrečencev. Dogajanje bo popestreno s spremljajočimi aktivnostmi in predstavitvami dejavnosti in opreme posameznih organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč v Vzhodno štajerski regiji. Zaključek dogodka bo predvidoma ob 14.00 uri na Trgu Leona Štuklja. Vljudno vabljeni na ogled regijskega preverjanja.